Четвер, 2024-07-18, 8:19 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 92
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 
 
УКРАЇНА
БЛИЗНЮКІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ
від 30 травня 2011 року № 16
Про організацію роботи по наданню та оприлюдненню Близнюківською районною радою публічної інформації

                  З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови районної ради від 10 травня 2011 року № 08 «Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті Близнюківської районної ради», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Установити, що Близнюківська районна рада (далі – районна рада):
   1) є розпорядником інформації, якою вона володіє, зокрема інформації:
· яка отримана або створена в процесі здійснення Близнюківською районною радою своїх повноважень та яка перебуває у володінні районної ради;
· яка отримана або створена районною радою під час забезпечення діяльності районної ради та яка перебуває у володінні районної ради;
  2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
· стосовно інформації інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
· стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
2. З метою організації роботи по наданню та оприлюдненню Близнюківською районною радою публічної інформації затвердити:
   2.1. Порядок надання та оприлюднення Близнюківською районною радою публічної інформації (додаток 1).
   2.2. Інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію (додаток 2).
   2.3. Форму запиту на інформацію (додаток 3).
   2.4. Порядок подання запиту на інформацію (додаток 4).
   2.5. Список інформації з обмеженим доступом, що знаходиться у системі діловодства Близнюківської районної ради (додаток 5).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Трофіменка В.П.
 
Голова районної ради                     В. Бреус
 
Додаток 1
до розпорядження голови Близнюківської районної ради
№ 16 від 30 травня 2011 року
Порядок надання та оприлюднення Близнюківською районною радою публічної інформації
 
  1. Даний Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів України. 
  2. Цей Порядок визначає механізм надання Близнюківською районною радою (далі – районна рада) запитувачам інформації (далі – Запитувач) публічної інформації та її оприлюднення.
  3. Публічна інформація районної ради оприлюднюється Відповідальною особою за оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет, а також може оприлюднюватися в районній громадсько-інформаційній газеті "Нове життя”, ефірі місцевого радіомовлення, на інформаційних стендах у приміщенні районної ради або у інший, визначений головою районної ради, спосіб.
  4. Інформація, яка, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» підлягає обов’язковому оприлюдненню, публікується невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.
  5. Проекти нормативно – правових актів, рішень районної ради, розроблених районною радою, оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття та знімається з сайту після опублікування затверджених нормативно - правових актів/рішень районної ради або у разі, якщо такі не прийнято.
  6. Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України.
  7. Запитувачі інформації мають право доступу до засідань сесій районної ради, президії районної ради, постійних комісій районної ради та інших відкритих засідань (крім засідань, на яких обговорюється конфіденційна, таємна або службова інформація або випадків проведення закритих засідань, передбачених Регламентом Близнюківської районної ради або Положеннями про відповідні колегіальні органи).
  8. Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої інформації, Запитувач може звернутися з запитом до районної ради для перевірки та уточнення такої інформації. 
  9. Запит подається Запитувачем в довільній формі або шляхом заповнення встановленої районною радою форми згідно Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання.
  10. За результатами розгляду запиту приймається одне з рішень про: - задоволення запиту та надання відповіді; - відмову в задоволенні запиту на інформацію; -направлення запиту належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це Запитувача; - відстрочку в задоволенні запиту на інформацію та повідомлення про це Запитувача.
  11. Рішення, дії або бездіяльність відповідальної особи Запитувач має право оскаржити до голови районної ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                 В. Трофіменко
Додаток 2
до розпорядження голови Близнюківської районної ради
№ 16 від 16 травня 2011 року
Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію
 
  1. Запит на інформацію (далі – запит) — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
  2. Запит може бути індивідуальним чи колективним. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до розпорядника інформації - Близнюківської районної ради (далі – районної ради) із запитом в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
  3. Письмовий запит подається на ім’я голови районної ради в довільній формі (або шляхом заповнення встановленої районною радою форми) з обов’язковим зазначенням:
     3.1. Прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
     3.2. Поштової адреси або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;
     3.3. Номеру домашнього або мобільного телефону – якщо такий є;
     3.4. Загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
     3.5. Способу отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати E-mail) або в усній формі (вказати номер телефону);
     3.6. Підпису Запитувача і дати, якщо запит подається письмово.
  4. Примітка* заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит особисто, його оформляє Відповідальна особа з питань запитів на інформацію районної ради (далі – Відповідальна особа), обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту Запитувачу.
  5. Відповідальна особа реєструє запит в журналі реєстрації запитів на інформацію Близнюківської районної ради, про що робить відмітку в запиті.
  6. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
  7. Районна рада зобов’язана надати відповідь на запит Запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  8. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.
  9. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку районна рада повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  10. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається районною радою на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. До встановлення граничних норм витрат Кабінетом Міністрів України інформація на запит районною радою надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 
  11. Рішення, дії або бездіяльність районної ради Запитувач має право оскаржити до голови районної ради або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради В. Трофіменко 
 
Додаток 3
до розпорядження голови Близнюківської районної ради 
№ 16 від 30 травня 2011 року

Голові Близнюківської районної ради Бреусу В.В.
____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові - для фізичних осіб,
____________________________________________
найменування організації, прізвище, імя, по
 ____________________________________________
батькові представника організації – для
 ____________________________________________
юридичних осіб та об’єднань громадян, що не
____________________________________________
мають статусу юридичної особи)
Поштова адреса: ____________________________
Номер телефону:_____________________________
Мобільний телефон:___________________________
Телефон/факс________________________________
Електронна адреса:___________________________

Запит на інформацію
  Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені (повідомити мене)
 _____________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
На поштову адресу: (поштовий індекс, область, район, населений пункт,
вулиця, будинок, корпус, квартира)
На електронну адресу___________________________________
Телефаксом____________________________________________
За телефоном__________________________________________

«______»___________ 20_____ року
_______________________________
(Підпис запитувача) *
Запит оформлено відповідальною особою з питань запитів на інформацію Близнюківської районної ради
_______________________________________.
(Прізвище,ім’я, по батькові, номер телефону)
Копію запиту отримав ________________________
(Підпис) ЗАРЕЄСТРОВАНО: від «___»________ 20___ року №______________.
 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради            В. Трофіменко
Додаток 4
до розпорядження голови Близнюківської районної ради
№16 від 30 травня 2011 року

ПОРЯДОК
подання запиту на інформацію в Близнюківській районній раді
 
     Для оформлення інформаційного запиту відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначено спеціальне місце для роботи Запитувачів з документами – кабінет № 43 (4-й поверх) адміністративного приміщення Близнюківської районної ради.
Інформаційні запити приймаються:
з понеділка по четвер - з 9.00 до 17.00
в п’ятницю - з 9:00 до 16:00 перерва - з 12:00 до 13:00
вихідні: субота, неділя Для звернення:
- усно: номер телефону 0 (254) 5-21-05
- письмово: за адресою: 64801 Харківська область, Близнюківський район, смт. Близнюки, вул. Комсомольська, 39, Близнюківська районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»); - факсом: 0 (254) 5-21-05;
- електронною поштою: bliznrad@kharkov.ukrtel.net
 
   Відповідальні особи з питань запитів на інформацію Близнюківської районної ради:
 Овчаров Сергій Дмитрович – завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату районної ради;
 Кривонос Володимир Іванович – головний спеціаліст сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконавчого апарату районної ради.
 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради         В. Трофіменко
 
Додаток 5
до розпорядження голови Близнюківської районної ради
№ 16 від 30 травня 2011 року
СПИСОК
інформації з обмеженим доступом, що знаходиться у системі діловодства Близнюківської районної ради
 
   1. Інформація, що отримана або створена в процесі виконання районною радою своїх повноважень, або знаходиться у її володінні, є відкритою, публічною інформацією, крім випадків коли інформація є таємною, конфідеційною, службовою.
   2. Інформація, з обмеженим доступом, яка відноситься до категорії "таємна”, відсутня.
   3. Конфідеційна інформація відсутня, за винятком конфідеційної інформації про особу, яка міститься у особових справах працівників, облікових картках депутатів та інших посадових осіб місцевого самоврядування та інших документах, а саме:
     3.1. освіта;
     3.2. сімейний стан;
     3.3. релігійність;
     3.4. партійність;
     3.5. стан здоров'я;
     3.6. дата, місце народження;
     3.7. майновий стан;
     3.8. адреса проживання;
     3.9. інші персональні дані (ідентифікаційні коди особи і т.п.).
   Конфідеційна особа про особу може поширюватися за згодою цих осіб, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини.
   4. Службовою інформацією з обмеженим доступом є інформація, що міститься в документах районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони повязані з розробкою напряму діяльності, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. До інформації з обмеженим доступом — службової інформації відносяться:
    · документи (справи, видання та інші матеріальні носії інформації), які містять конфідеційну інформацію "ДСК”;
    · журнал обліку документів та видань з грифом "ДСК”.
 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради      В. Трофіменко
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2024Конструктор сайтів - uCoz